GDPR - amos-vzdelavani

Menu

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

MENU

Přejít na obsah
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

Zde nalaznete informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji ve společnosti ÁMOS-vzdělávání s.r.o.
Osobní údaje jsou všechny údaje spojené s vaší osobou. (jména, adresy, telefonní čísla, data narození, e-maily, případně čísla Vašeho bankovního účtu)
Tyto údaje zadáváte do přihlášek, které jsou spojeny s konkrétní činností v přihlášce uvedené a slouží pouze k identifikaci konkrétní osoby v procesu společnosti ÁMOS-vzdělávání s.r.o ,a to pouze pro komunikační účely mezi společností ÁMOS-vzdělávání s.r.o a zákazníkem.
Vámi zadané údaje v přihláškách archivujeme v tištěné podobě po dobu maximálně 3 let.
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečeném místě.
ÁMOS-vzděláváni s.r.o se zavazuje, že Vaše osobní údaje (písemnosti) nejsou a nebudou v žádném případě postoupeny třetí straně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů stvrzujete svým podpisem na přihlášce ke službě, kde jsou informace o nakládání s osobními údaji uvedeny.

Ámos-vzdělávání

Zámek 50

Benátky nad Jizerou I

29471

     e-mail: efektivnivzdelavani@seznam.cz
Návrat na obsah