Pedagogické poradenství a BIOFEEDBACK - amos-vzdelavani

Menu

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

MENU

Přejít na obsah
Biofeedback
Biofeedback není vůbec nic tajemného.

EEG Biofeedback je biologická zpětná vazba.
Náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioregulace a samoučení se mozku.
Někteří odborníci této metodě předpovídají velkou budoucnost, jiní ještě pochybují. Pravdou je, že se ve světě mnoho let s úspěchem používá.

Komu může pomoci?
Některé poruchy - lehká mozková dysfunkce, dysgrafie, dyslexie, ale i úzkost a deprese- souvisí s tím, že mozek „neladí". Tréninkem na biofeedbacku mohou klienti své narušené dráhy v mozku znovu „pospojovat"
Vědci zjistili, že člověk zdaleka nevyužívá svůj mozek efektivně a do té míry, jak by mohl.
V americkém NASA byla před více než třiceti lety vypracována metoda stimulace mozku, díky které může mozek zvýšit svůj výkon až o třicet procent. Ukázalo se, že s pomocí speciálního přístroje a při odpovídajícím tréninku může člověk usměrnit svůj mozek, vytvořit pevné vazby a aktivizovat procesy myšlení.
Tato metoda rychle „zabírá" při léčbě poruch spánku. U poruch pozornosti se udává úspěšnost okolo pětaosmdesáti procent. Proto je často používána u dětí s poruchami pozornosti, soustředění, učení a řeči. Biofeedback tak našel uplatnění i v diagnostice a stimulaci mozkové činnosti dětí.
Díky stimulaci mozku se totiž dítě naučí využívat těch mozkových spojení, která zodpovídají za správné funkce, chování a jednání.
Biofeedback je úspěšný také např. při epilepsii, chronických bolestech, bolestech hlavy včetně migrén, špatných náladách a emocích, úzkostech a depresích.
Trénink zpětné biologické vazby nemá podle odborníků žádná věková omezení. Podle něj je zvláště vhodný u dětí, kterým byl doporučen odklad školní docházky nebo chodí na logopedii.

Jak trénink probíhá?
Představte si, že sedíte s nohama nahoře před monitorem počítače a hrajete si videohru. Tak nějak vypadá sezení biofeedbacku. Nemáte však k dispozici ani klávesnici, myš, joystick.
Biofeedback funguje až překvapivě jednoduše, a to prostřednictvím EEG přístroje. Klient má nasazeny tři elektrody, dvě jsou umístěny na uších a jedna na hlavě.
Všechny tří snímají mozkové vlny, jejichž aktivita je filtrována a rozložena do frekvenčních pásem. Jejich průběh sleduje terapeut na počítači a může je ovlivňovat. Ne však vaše myšlenky! Jen pracuje se získaným signálem, který vysílá mozek, a motivuje ho k vyšším cílům.
Obraz ukazuje, které vlny převažují a které jsou slabé, a potřebují tedy stimulaci. Mozek se naučí využívat mozkových vln a spojení, která nebyla aktivní nebo byla oslabená. Klient tak získá nové dovednosti nebo návyky v chování.
Klient se musí dobře uvolnit a plně se soustředit na to, aby hrál dobře. Narůstá-li aktivita mozku tam, kde je třeba, klient boduje, vzrůstá-li však v nežádoucích frekvenčních pásmech, úspěch ve hře mizí. Mozek tedy postupně reaguje na motivační vodítka, která mu nabízí počítač tím, že ho odměňuje za dobré výsledky. Mozek má obdivuhodnou schopnost učit se novým věcem a pamatovat si činnosti, za něž je pochválen.
Učí se a vytváří nové spoje mezi buňkami. Terapeutický proces je tak podobný normálnímu studiu nových poznatků.
S pomocí biofeedbacku lze vrozené vlastnosti a dispozice jenom rozvíjet, a to tím, že se mozek naučí využívat větší část svého potenciálu.

Jaký je počet tréninků?
První kladné výsledky se mohou u dětí projevit po deseti sezeních, u dospělých i dříve. Základní cyklus zhruba zahrnuje 20 až 30 tréninkových sezení.
Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, vývojové vady řeči bývá ale potřeba někdy až 60 sezení.
Zpočátku je třeba trénovat dva- až třikrát týdně, po dosažení prvních výsledků stačí dvě až jedno sezení za týden.
K větší efektivitě mohou pomoci i specializované AVS přístroje, které jsou určeny k domácímu použití.
Jsme schopni Vám je dodat a naprogramovat v součinnosti s Vaším tréninkem tak, abyste mohli trénovat i sami doma.
Spojením tréninku Biofeedbacku a samostatného tréninku na AVS přístroji je možné zvýšit účinnost až o 40 procent.

Nabízíme dárkové vouchery pro libovolný počet sezení.


Ámos-vzdělávání

Zámek 50

Benátky nad Jizerou I

29471

     e-mail: efektivnivzdelavani@seznam.cz
Návrat na obsah