Výuka angličtiny pro dospělé - amos-vzdelavani

Menu

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

MENU

Přejít na obsah
Angličtina
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ

Dospělým nabízíme profesionální výuku angličtiny se zaměřením na komunikaci, výslovnost a praktické uplatňování gramatiky v praxi.

Vyučujeme všechny úrovně od začátečníků po pokročilé. Vysoce pokročilým pak doporučujeme konverzaci s rodilým mluvčím.
Nabízíme promyšlený systém pro úplné a tzv. věčné začátečníky, jehož základem je opakování, pravidelnost a vytrvalost dle domluvy a možností každého klienta individuálně. Také mírně a středně pokročilým studentům nabízíme zdokonalení jejich znalostí, především pak jejich komunikačních schopností, a to v rámci konverzace se systematickým procvičováním gramatiky.

V nabídce máme i skupinové kurzy pro maximální počet 4 studentů ve skupině.

Na přání zajišťujeme také firemní výuku. Konkrétní způsob, délka a častost výuky se odvíjí od požadavků a možností každé firmy.
Nabízíme také výuku přes Skype či kombinaci výuky osobní s výukou přes Skype. Tento způsob výuky šetří Váš čas na dopravu a při správném nastavení může být velmi efektivní. Účinnost výuky přes Skype je navíc možné zvýšit kombinací s výukou při osobním setkání. K výuce přes Skype je třeba pouze kvalitní připojení. Je možné se domluvit na jakémkoliv počtu či délce hodin dle přání klienta. Výuka přes Skype může probíhat v kratších časových intervalech, než je vyučovací hodina. Především pak, probíhá-li častěji, než dvakrát týdně nebo se tímto způsobem učí děti.
Vyučujeme podle osvědčených anglických materiálů z nakladatelství Cambridge University Press, Oxford University Press, Express Publishing a mnohých dalších.
Všem našim klientům nabízíme zjednodušenou anglickou literaturu ke čtení, poslechu a dalšímu rozšiřování slovní zásoby.

Ámos-vzdělávání

Zámek 50

Benátky nad Jizerou I

29471

     e-mail: efektivnivzdelavani@seznam.cz
Návrat na obsah