Výuka přes Skype - amos-vzdelavani

Menu

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

MENU

Přejít na obsah
Angličtina
VÝUKA PŘES SKYPE

Nabízíme také výuku přes Skype či kombinaci výuky osobní s výukou přes Skype.
Tento způsob výuky šetří Váš čas na dopravu a při správném nastavení může být velmi efektivní. Účinnost výuky přes Skype je navíc možné zvýšit kombinací s výukou při osobním setkání.

K výuce přes Skype je třeba pouze kvalitní internetové připojení. Je možné se domluvit na jakémkoliv počtu či délce hodin dle přání klienta. Výuka přes Skype může probíhat v kratších časových intervalech, než je vyučovací hodina. Především pak, probíhá-li častěji, než dvakrát týdně nebo se tímto způsobem učí děti.

Při výuce pouze přes Skype proběhne úvodní sezení osobně, kdy se s Vámi dohodneme na způsobu a častosti výuky. Na základě Vašich požadavků a potřeb sestavíme plán, který by Vám měl sednout tzv. „na míru“.
Jakékoliv změny v tomto plánu probíhají individuálně v případě jakýchkoliv změn či přání ze strany klienta.

Pokud je klient z velké vzdálenosti a nemá možnost nebo si nepřeje dostavit se na úvodní sezení, je možné se setkat s lektorem hned na Skypu a domluvit se tak na všem potřebném.
Pokud klient preferuje pouze telefonní domluvu a okamžité zahájení výuky, samozřejmě mu vyjdeme vstříc. V tomto ohledu jsme flexibilní a řídíme se přáním klienta.
Toto úvodní sezení probíhá zdarma. Částka za výuku se hradí až za první vyučovací hodinu.

Částka za vyučovací hodinu (45 minut) činí 360,- Kč.
Od této částky se vychází při výpočtu jakékoliv délky hodiny.
Platba probíhá na 10 lekcí předem. Pokud chce klient domluvený čas výuky přesunout akutně na jiný termín (ať již např. z důvodu nemoci či jiných), je nezbytné toto oznámit lektorovi nejméně 24 hodin před zahájením výuky a domluvit se s ním na náhradním termínu. V opačném případě hodina propadá a náhrada není možná.

Vyučujeme podle osvědčených anglických materiálů z nakladatelství Cambridge University Press, Oxford University Press, Express Publishing a mnohých dalších.

Ámos-vzdělávání

Zámek 50

Benátky nad Jizerou I

29471

     e-mail: efektivnivzdelavani@seznam.cz
Návrat na obsah