Výuka přes Skype - amos-vzdelavani

Ámos

Vzdělávání

Menu

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

Angličtina

MENU

Přejít na obsah
Angličtina
VÝUKA PŘES SKYPE

Nabízíme také výuku přes Skype či kombinaci výuky osobní s výukou přes Skype.
Tento způsob výuky šetří Váš čas na dopravu a při správném nastavení může být velmi efektivní. Účinnost výuky přes Skype je navíc možné zvýšit kombinací s výukou při osobním setkání.

K výuce přes Skype je třeba pouze kvalitní internetové připojení. Je možné se domluvit na jakémkoliv počtu či délce hodin dle přání klienta. Výuka přes Skype může probíhat v kratších časových intervalech, než je vyučovací hodina. Především pak, probíhá-li častěji, než dvakrát týdně nebo se tímto způsobem učí děti.

Při výuce pouze přes Skype proběhne úvodní sezení osobně, kdy se s Vámi dohodneme na způsobu a častosti výuky. Na základě Vašich požadavků a potřeb sestavíme plán, který by Vám měl sednout tzv. „na míru“.
Jakékoliv změny v tomto plánu probíhají individuálně v případě jakýchkoliv změn či přání ze strany klienta.

Pokud je klient z velké vzdálenosti a nemá možnost nebo si nepřeje dostavit se na úvodní sezení, je možné se setkat s lektorem hned na Skypu a domluvit se tak na všem potřebném.
Pokud klient preferuje pouze telefonní domluvu a okamžité zahájení výuky, samozřejmě mu vyjdeme vstříc. V tomto ohledu jsme flexibilní a řídíme se přáním klienta.
Toto úvodní sezení probíhá zdarma. Částka za výuku se hradí až za první vyučovací hodinu.

Částka za vyučovací hodinu (45 minut) činí 360,- Kč.
Od této částky se vychází při výpočtu jakékoliv délky hodiny.
Platba probíhá na 10 lekcí předem. Pokud chce klient domluvený čas výuky přesunout akutně na jiný termín (ať již např. z důvodu nemoci či jiných), je nezbytné toto oznámit lektorovi nejméně 24 hodin před zahájením výuky a domluvit se s ním na náhradním termínu. V opačném případě hodina propadá a náhrada není možná.

Vyučujeme podle osvědčených anglických materiálů z nakladatelství Cambridge University Press, Oxford University Press, Express Publishing a mnohých dalších.

Ámos-vzdělávání

Zámek 50

Benátky nad Jizerou I

29471

     e-mail: efektivnivzdelavani@seznam.cz
Návrat na obsah